8. Husleverans

Äntligen är den stora dagen här och huset levereras. Du som beställt ett nyckelfärdigt hus kommer att mötas av en mobilkran som lyfter de stora delarna på plats. Huset kommer snabbt att växa upp och det är en spännande känsla att stå och titta på. Redan samma dag brukar huset vara helt tätt och skyddad från väder och vind.

Ha alltid en löpande dialog med leverantören för att vara säker på vem som ansvarar för vad. Uppstår det missförstånd kan det dra ut på tiden eller i värsta fall inte vara möjligt att leverera på den angivna dagen vilket kan bli en dyr lärdom.

Nyckelfärdigt hus

Den färdiga byggsatsen har blivit byggd i fabrik och levereras därför i stora block. Attefallshus, fritidshus eller villa spelar ingen roll utan i grunden sker det på samma sätt för dig som köpt en färdig lösning.

Snabbt att resa huset

En av de största fördelarna med att köpa en byggsats är att det går snabbt att få det helt tätt utvändigt. När huset har lyfts på plats av en mobilkran och blivit helt tätt är det också skyddat från väder och vind. Ingen risk att regn kommer skapa väta och permanenta skador på huset.

Först kommer stommen att resas på plats eftersom det är grunden i själva huset. När stommen är på plats kompletteras den med utvändig takbeklädnad, fasaden kompletteras med detaljer och innerväggar kan monteras.

Din roll vid husleverans

Många väljer att vara på plats och kolla när huset kommer på plats, men du behöver inte hjälpa till då det normalt sker under totalentreprenad. Husleverantören kommer att ha personal på plats som har gjort det här arbetet många gånger vilket gör att det går snabbt.

Väggarna på plats

Leveransen av huset har skett och väggarna är på plats, då är det dags att börja med insidan. Det är mycket arbete som ska göras innan exempelvis köket är på plats. Vattenledningar, el och en mängd andra detaljer måste vara på plats innan huset står färdigt att flytta in i.

Lösvirkeshus

Bygge av ett lösvirkeshus sker inte på samma sätt. Här kommer inte en leverans av husdelar som bara är att resa upp utan virket kommer i stora paket sen är det bara att börja snickra och resa upp en stomme.

Leverans av virke

Virket kommer ofta med leverans med lastbil. Täck alltid över virke så det är skyddat från vädrets makter. Kommer den in fukt i ett stort virkespaket kan allt bli förstört och behöva kasseras. Var därför noga med att skydda det ordentligt. Finns inget tak att lägga det under går det att använda sig av stora presenningar. Ett alternativ kan vara att montera upp något form av tält, exempelvis garagetält, för att skydda virket.

Att tänka på vid husleverans

Oavsett vilken typ av hus finns det lite att tänka på inför leveransen. Det första är och kolla upp så att transporten som kommer med virket och väggarna kan komma fram till platsen där huset ska byggas upp. Vägar kan vara tillverkade för olika vikter och tillstånd för att köra bred transport kan behöva sökas. För en dialog med företaget som levererar vem det ansvaret ligger hos.

Skyltar efter vägen

Beroende på vilken typ av transport som leveransen kommer att ske med kan det behövas särskild skyltning efter vägen. Var tydlig med vem det ansvaret ligger på för att det inte ska uppstå några problem under leveransdagen.

Grundligt markarbete

När leveransen av huset eller virket sker är det viktigt att markarbetet är grundligt utfört. Grunden där huset ska stå måste vara stabil och klara av både vikt och tryck som uppstår. Vilken grund som används varierar och kan vara allt från torpargrund, pålar eller en stadig betongplatta.

Dialog med grannar

Beroende på läge och vart huset ska byggas kan det finnas grannar att ta hänsyn till. Även om det inte är ett måste kan det vara bra att informera de boende runt omkring. Framförallt om det kommer påverka framkomligheten efter vägen under en stund. Informera personligen eller lägg en lapp i brevlådan för att göra dom uppmärksamma.

Dokumentera med bilder

Det spelar inte någon roll om det är en byggsats av fritidshus eller leverans av attefallshus. Ta så mycket bilder som det bara finns möjlighet till. Att kunna titta tillbaka och gå igenom hur mycket arbete som faktiskt har utförts är alltid roligt. Vid en husleverans är det ofta väldigt intensivt arbete och mycket som händer.

Njut av husleveransen

Sista rådet är att du ska njuta av dagen då huset levereras. För de allra flesta är det en stor och spännande dag, ta dig därför tid att uppskatta den. Nu är bygget igång och snart kommer det vara möjligt att flytta in i ditt nya hus.